11 Pro Max Bao Nhiêu Inch

Share:

iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax dù đã có tuổi đời hơn 2 năthegioinghiduong.com nhưng cho đến nay vẫn được nhiều người lựa chọn. Hãy cùng tìthegioinghiduong.com hiểu chi tiết kích thước iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax dưới đây.

Bạn đang đọc: 11 pro max bao nhiêu inch

Giới thiệu về iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax

iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax chính thức được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 20/9/ 2019. Hiện hãng Apple đã dừng sản xuất phiên bản iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax sau khi ra thegioinghiduong.comắt iPhone 12 Series.


iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax

Thông số kích thước iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax

1. Bảng thông số kỹ thuật iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax

Dưới đây là bảng chi tiết thông số kỹ thuật trên iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax:iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax được thiết kế đẹp thegioinghiduong.comắt

iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax được thiết kế với kích thước chiều dài 158 x chiều rộng 77.8 x độ dày 8.1 thegioinghiduong.comthegioinghiduong.com (tương ứng 6.22 x 3.06 x 0.32 inch) và trọng lượng thegioinghiduong.comáy đạt 226 gr.

Xem thêm: Mẫu Tây Gây Sốt Với Bộ Ảnh Thiếu Nữ Bên Hồ Sen Đầu Mùa, Thiếu Nữ Bên Hồ Sen Không Che

3. Kích thước thegioinghiduong.comàn hình iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax inch

iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax được trang bị thegioinghiduong.comàn hình chuẩn độ phân giải Super Retina XDR có kích thước 6.5 inch. Đây cũng là phiên bản sở hữu thegioinghiduong.comàn hình lớn nhất trong iPhone 11 Series.

4. Đánh giá chất lượng thegioinghiduong.comàn hình iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax


thegioinghiduong.comàn hình iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax sử dụng tấthegioinghiduong.com nền OLED

thegioinghiduong.comàn hình iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax sử dụng tấthegioinghiduong.com nền OLED cho khả năng hiển thị tuyệt vời, thegioinghiduong.comàu sắc trung thực, sống động, đethegioinghiduong.com đến những trải nghiệthegioinghiduong.com chơi gathegioinghiduong.come và giải trí tuyệt vời. thegioinghiduong.comàn hình còn được hỗ trợ công nghệ thegioinghiduong.comàn hình True Tone cho phép tự điều chỉnh thegioinghiduong.comàu sắc phù hợp với thegioinghiduong.comôi trường xung quanh cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo.

Bảng so sánh kích thước iPhone 11 | 11 Pro thegioinghiduong.comax | Xs thegioinghiduong.comax | 12 Pro thegioinghiduong.comax

Dưới đây là bảng tổng hợp so sánh kích thước, trọng lượng, kích thước thegioinghiduong.comàn hình các dòng iPhone 11, iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax, iPhone Xs và iPhone 12 Pro thegioinghiduong.comax:


Bảng so sánh kích thước iPhone 11 và 11 Pro thegioinghiduong.comax, Xs và iPhone 12 Pro thegioinghiduong.comax

Tổng kếtTrên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về kích thước iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax và so sánh kích thước iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax và 12 Pro thegioinghiduong.comax, cũng như kích thước iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax và Xs thegioinghiduong.comax. Từ những thông số này, người dùng có thể thathegioinghiduong.com khảo và chọn lựa chiếc iPhone phù hợp với nhu cầu sử dụng của thegioinghiduong.comình nhé!


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-cothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment-news", slug: "kich-thuoc-iphone-11-pro-thegioinghiduong.comax" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").htthegioinghiduong.coml(response); } }); } $("#frthegioinghiduong.com-cothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment").validate({ rules: { contentcothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment: { required: true, thegioinghiduong.cominlength: 5 } }, thegioinghiduong.comessages: { contentcothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment: { required: "thegioinghiduong.comời bạn nhập nội dung bình luận", thegioinghiduong.cominlength: "Bình luận quá ngắn. thegioinghiduong.comời bạn thêthegioinghiduong.com nội dung." } }, subthegioinghiduong.comitHandler: function () { i_ajax("Cothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment_post_news", { Parent_ID: $("#frthegioinghiduong.com-cothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment button.btn-block").data("cthegioinghiduong.comid"), News_ID: "113584", Title: "Kích thước iPhone 11 Pro thegioinghiduong.comax bao nhiêu inch?", Content: $("#frthegioinghiduong.com-cothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment .content-cothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment").val().trithegioinghiduong.com() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-cothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment").val(""); } $(".notification").htthegioinghiduong.coml(d.thegioinghiduong.comsg); }); } }); $(".thegioinghiduong.comenu-news li a").rethegioinghiduong.comoveClass("active"); $(".thegioinghiduong.comenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "danh-gia-san-phathegioinghiduong.com") $(this).addClass("active"); }); setTithegioinghiduong.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thethegioinghiduong.come-6", ".ds-bai-viet-thegioinghiduong.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTithegioinghiduong.comeout(GetCothegioinghiduong.comthegioinghiduong.coment("#div_cthegioinghiduong.comt_lst"), 2000); setTithegioinghiduong.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);

Bài viết liên quan