Bài Thực Hành 4 Địa 10

Share:

Xác định một số phương pháp biểu lộ các đối tượng người sử dụng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4.

Bạn đang đọc: Bài thực hành 4 địa 10

Đọc từng bản đồ theo trình từ sau:

- Tên bản đồ.

- Nội dung bạn dạng đồ.

- những phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên phiên bản đồ.

- Trình bày cụ thể về từng cách thức như:

+ Tên phương pháp biểu hiện.

+ cách thức đó biểu hiện những đối tượng người sử dụng địa lí nào.

+ thông qua cách biểu thị đối tượng địa lí của phương pháp này, bạn có thể biết được hồ hết đặc tính như thế nào của đối tượng người sử dụng địa lí đó.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Phương pháp thể hiện các đối tượng người dùng địa lí trên bạn dạng đồ:

- phương thức kí hiệu

- phương thức kí hiệu đường đưa động

- phương pháp chấm điểm

- Phương pháp phiên bản đồ, biểu đồ


Lời giải chi tiết

a) Hình 2.2

*

* Tên bản đồ: bạn dạng đồ công nghiệp năng lượng điện Việt Nam, năm 20002.

* Nội dung phiên bản đồ: mô tả sự phân bố những nhà máy thủy điện, sức nóng điện, những trạm biến áp và đường dây thiết lập điện 220 KV, 500 KV.

* cách thức biểu hiện:

- cách thức kí hiệu.

- Đối tượng biểu hiện: xí nghiệp sản xuất nhiệt điện, thủy điện, trạm biến chuyển áp.

Xem thêm: Khung Ảnh Treo Tường Hàn Quốc 11 Khung, Khung Ảnh Treo Tường Hàn Quốc

- Đặc tính của đối tượng người sử dụng biểu hiện:

+ Vị trí, quy mô hiệu suất và tên các nhà thiết bị nhiệt điện, thủy điện.

+ Vị trí và quy mô những trạm biến chuyển áp.

b) Hình 2.3

*

* Tên phiên bản đồ: bạn dạng đồ gió cùng bão làm việc Việt Nam.

* Nội dung bạn dạng đồ: thể hiện cơ chế gió cùng bão sinh hoạt nước ta.

* phương pháp biểu hiện:

- phương pháp kí hiệu đường đưa động.

- Đối tượng biểu hiện: gió, bão.

- Đặc tính của đối tượng biểu hiện:

+ hướng di chuyển, vận tốc thổi của gió.

+ phía di chuyển, tần suất hoạt động vui chơi của bão.

c) Hình 2.4

*

* Tên phiên bản đồ: bản đồ phân bố dân cư châu Á.

* Nội dung bản đồ: diễn đạt sự phân bố người dân của châu Á (quy mô các đô thị, tỷ lệ dân số).

Bài viết liên quan