Hướng dẫn cách tìm trang bị, vũ khí, thú cưỡi tại máy chủ oa

Share:

Tam Giới bây chừ với nhiều các loại thú cưỡi được tăng cấp làm tạo thêm nhiều thuộc tính. Với nhiệm vụ ngày một nhiều, Tam Giới kỳ sĩ có thể yên tâm tuyển lựa cho mình nhiều loại thú cưỡi đẳng cấp tối ưu nhất.

Dưới đấy là hệ thống sơ đồ thú cưỡi được cường điệu hóa bằng Tướng Quân Lệnh.

Quý kỳ sĩ hoàn toàn có thể tiến hành cài đặt sơ đồ dùng thú cưỡi tại đây

Tên Thú Công Thức nâng cấp Tính Năng Thú Cưỡi cường điệu hóa Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Phiêu Mã (cấp 1) Thợ đồng ngơi nghỉ Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Phiêu Mã, chi phí 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinh lực 50%Sát yêu đương cơ bản 20 điểmXuất chiêu (Vũ khí) 10% tăng speed 40

*

Trác Việt Phi Tuyết Lâm Gian Tước (cấp 1) Thợ đồng sinh sống Tân thủ thônPhi Tuyết Lâm Gian Tư tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc sức lực 50%Sát yêu thương cơ bản 20 điểmXuất chiêu (bùa pháp) 10%Tăng tốc 40
*
Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Vân hồ nước Điệp(cấp 1) Thợ đồng sống Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Vân hồ nước Điệp Tiền 40 vạn, 1 Liễu MộcSinh lực 50%Sát yêu quý cơ phiên bản 20 điểm

Xuất chiêu (Vũ khí) 10% tăng speed 40

*
Trác Việt Phi Tuyết Thiết ngay cạnh Lang (cấp 20) Thợ Đồng sinh hoạt tân thủ buôn bản Phi Tuyết Thiết giáp Lang 80v tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinh lực 1/2 Tấn công chí mạng 10% Thổ gần kề 30 điểm tăng tốc 60
*
Trác Việt Phi Tuyết yêu mến Ưng (cấp 20) Thợ Đồng ở tân thủ thônPhi Tuyết mến Ưng, tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồngSinh lực 1/2 Phòng ngự 20 Hỏa liền kề 30 điểm tăng tốc 60
*
Trác Việt Phi Tuyết Phong Vân hồ nước Điệp (cấp 20) Thợ Đồng sinh sống tân thủ thônPhi Tuyết Phong Vân hồ Điệp, tiền TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinh lực 50% Tấn công chí mạng 10% Thổ tiếp giáp 30 điểm tăng speed 60
*
Trác Việt Phi Tuyết Đông Bắc Hổ (Cấp 40) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhẫn cấp 7, chi phí 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 Sinh lực 50% Hồi sức lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác Việt Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaTuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cấp 7 chi phí 150 vạn, 500 đồng thau, 5 TQ LệnhTăng tốc 100 Sinh lực 50% Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác Việt Phi Tuyết Xuyên Vân hồ nước Điệp (Cấp 40) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Xuyên Vân hồ nước Điệp, Bá Lạc cấp cho 7, chi phí 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 sức lực 50 hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Đông Bắc Hổ Điệp (Cấp 40) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhã cấp cho 7, tiền 150v, 10 TQ, 500đ thau

Tăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tấn công chí mạng 5% gần cạnh thương cơ phiên bản 25%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cấp cho 7, chi phí 150 vạn, 500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu(bùa chú)20% Lôi liền kề 30% Băng gần cạnh 30%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Xuyên Vân hồ (Cấp 40) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Xuyên Vân hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 7, chi phí 150 vạn, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tấn công chí mạng 5% tiếp giáp thương cơ bản 25%
*
Trác Việt Phi Tuyết Ngọc kỳ hưu (Cấp 60) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực một nửa Kháng băng 15% chống thổ 15%
*
Trác Việt Phi Tuyết Kim phụng hoàng (Cấp 60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, chi phí 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực 1/2 Kháng băng 15% phòng thổ 15%
*
Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp

(Cấp 60) Thợ đông làm việc Triều ca

Phi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, chi phí 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ Tăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng băng 15% kháng thổ 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Ngọc kỳ lân (Cấp60) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng lôi 15% phòng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Kim phụng hoàng (Cấp60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, chi phí 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc120 chống lôi 15% Sinh lực 1/2 Kháng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp (Cấp60) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Hoàng Linh hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, chi phí 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc120 chống lôi 15% Sinh lực 1/2 Kháng hỏa 15%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Ngọc kỳ hưu (Cấp60) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, chi phí 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 120 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tiến công chí mạng 10% sát thương cơ bạn dạng 20% Sinh lực tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Kim phượng hoàng (Cấp60) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, chi phí 500 vạn, Lam Bảo Thạch , 25 TQ LệnhTăng tốc 120 Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ gần cạnh 30% Hỏa giáp 30% Sinh lực tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linh hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông làm việc Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 120 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Xuất chiêu (Vũ khí) 20% sát thương cơ phiên bản 20% Sinh lực về tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Kim phụng hoàng (Cấp60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, tiền 500 vạn,

Lam Bảo Thạch , 25 TQ Lệnh

Tăng tốc 120 Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ ngay cạnh 30% Hỏa gần cạnh 30%  Sinh lực về tối đa 50%
*

Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linh hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều Ca

Phi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, chi phí 500 vạn, 2 Lam Bảo ThạchTăng tốc 120

Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tấn công chí mạng 10% gần kề thương cơ bạn dạng 20% Sinh lực buổi tối đa 50%

*
Trác Việt Phi Tuyết Xích Diệm kỳ lân (Cấp90) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, chi phí 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinh lực tối đa 1/2 Tấn công chí mạng 5% liền kề thương cơ phiên bản 20%
*
Trác Việt Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinh lực tối đa 1/2 Băng gần kề 40% Lôi cạnh bên 25%
*
Trác Việt Phi Tuyết Phong Lôi hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 13, chi phí 500 vạn, 1500 đồng

Tăng tốc 150 Sinh lực buổi tối đa một nửa Tấn công chí mạng 5% gần cạnh thương cơ phiên bản 20%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Xích Diệm kỳ lân (Cấp90) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cung cấp 13, tiền 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Kháng tất cả 10% che chở 50 điểm sinh lực 75%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp 13, chi phí 800 vạn, 1000 đồng thau , 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng tất cả 10 % bảo vệ 50 điểm sinh lực 75%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Phong Lôi hồ nước Điệp (Cấp90) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, chi phí 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng tất cả 10 % phòng thủ 50 điểm sức khỏe 75%
*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Xích Diệm tỳ hưu (Cấp90) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn Lạc cung cấp 13, tiền 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch 120 TQ Lệnh 

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% cạnh bên thương cơ bạn dạng 25% tấn công chí mạng 15% Sinh lực về tối đa một nửa Kháng toàn bộ 5%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cung cấp 13 chi phí 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch ,120 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (bùa pháp) 20% Thổ tiếp giáp 35% Hỏa sát 40% Băng gần cạnh 30% Sinh lực về tối đa 50%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Phong Lôi hồ Điệp

(Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Thợ đông sinh sống Triều Ca

Phi Tuyết Phong Lôi hồ nước Điệp, Bá Nhãn cấp 13, tiền 1000 vạn 5 Lam Bảo Thạch , 120 TQ

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% gần kề thương cơ bản 25% tấn công chí mạng 15% Sinh lực buổi tối đa 50% Kháng toàn bộ 5%

Bài viết liên quan