Mũm Mĩm Tiếng Anh Là Gì

Share:

“TIMMY hướng đến mục tiêu desgin một chương trình huấn luyện và giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho người đi làm cho với mọi nội dung và khả năng sát với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận sự việc theo phương thức “Learning-By-Doing” để học viên hoàn toàn có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay lập tức sau từng buổi học.”

Đăng ký ngay

Bạn vẫn xem: tròn trịa tiếng anh là gì


Bạn đang đọc: Mũm mĩm tiếng anh là gì

*

*

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Bán Chăn Ga Gối Đệm Hải Phòng, Chăn Ga Gối Đệm Hải Phòng

*

*

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA1. Chubby /’t∫ʌbi/: mũm mĩm, phệ mạp, phúng phính

2. Fat /fæt/: béo

3. Well-built /wel ‘bɪlt/: to lớn, khỏe khoắn mạnh

4. Slim /slim/: gầy

5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: domain authority nhợt nhạt

6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: domain authority vàng

7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: domain authority hơi tái xanh

8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da tối màu

9. Plump /plʌmp/: tròn trịa, phúng phính

10. Big /big/: to, béo

11. Thin /θin/: gầy, ốm

12. Slender /’slendə/: thon, miếng dẻ, miếng khảnh

13. Petite /pə’ti:t/: nhỏ tuổi nhắn, xinh xắn(dùng đến phụ nữ)

14. Muscular /’mʌskjʊlə/: cơ bắp rắn chắc

15. Athletic /æθ’letik/: lực lưỡng, khỏe mạnh mạnh

16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : rất đẹp vừa vặn, cân đối

17. Hour-glass figure / ‘aʊə glɑ:s ‘figə/: hình đồng hồ đeo tay cát

18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu ớt ớt

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài

Square /skweər/: khía cạnh vuông chữ Điền

21. Kim cương /’daiəmənd/: khía cạnh hình hột xoàn

22. Rectangle /’rektæŋgl/: mặt hình chữ nhật

23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: phương diện hình tam giác ngược

Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: mặt hình tam giác

Round /raʊnd/: phương diện tròn

26. Heart /hɑ:t/: phương diện hình trái tim

Long /lɒŋ/: phương diện dài

Oval /ˈəʊ.vəl/: phương diện trái xoan

29. Pear /peə/: phương diện hình trái lê

Cute /kju:t/: dễ dàng thương, xinh xắn

31. Handsome /’hænsəm/: đẹp trai (đối cùng với nam), lững thững (đối cùng với nữ)

32. Even teeth = regular teeth /’regjulə ti:θ/: răng đầy đủ nhau, răng đông đảo như phân tử bắp

33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch

34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má đào hào

35. High cheekbones /hai ‘tʃikbəʊn/ : đụn má cao

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAOYoung /jʌŋ/: trẻ, trẻ tuổi

Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: trung niên

Old /əʊld/: già

Short /ʃɔːt/: lùn

Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: độ cao trung bình

Tall /tɔːl/: cao

42. Senior citizen /’si:niə ‘sitizn/: người cao tuổi

43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə/: tuổi nghỉ hưu

44. Toddler /’tɒdlə/: trẻ nhỏ ở độ tuổi bắt đầu biết đi

45. Baby /’beibi/:em bé, trẻ em con

IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓCBald head /bəʊld/ = Going bald: hói

Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa

48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc cúp cua

49. Long hair / lɔη heə/: tóc dài

50. Short hair /ʃɔːt heə/: tóc ngắn

51. Grey hair /ɡreɪ heə/:tóc xám

52. Red hair /red heə/: tóc đỏ

53. Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh

54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn nắn lọn dài

55. Flat- vị trí cao nhất /’flættɔp/: đầu bằng

56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc cắt ngắn ở phần dưới

57. Cropped hair /heə/: tóc giảm ngắn

58. Layered hair /heə/ :tóc tỉa nhiều lớp

59. Bob /bɒb/: tóc ngắn thừa vai

60. Permed hair /pɜ:m /heə/ : tóc bay bổng sóng

French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam

62. Cornrows/ˈkoɚnˌroʊz/: tóc tết sản xuất thành từng luống nhỏ

63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao

64. Bun /bʌn/: tóc búi cao

65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn nắn thành búp

66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT67. Beady /’bi:di/: mắt tròn và sáng, tinh tường

68. Boss-eyed /’bɒsaid/: đôi mắt chột, mắt lác

69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: mắt ốc nhồi ( đôi mắt lồi)

70. Clear /kliə/: mắt khỏe mạnh mạnh, tinh tường

71. Close-set /,kləʊs’set/: mắt ngay sát nhau

72. Cross-eyed /’krɒsaid/: đôi mắt lác, đôi mắt lé

73. Liquid /’likwid/: đôi mắt long lanh, sáng

74. Piggy /’pigi/: đôi mắt ti hí

75. Pop- eyed /’pɒpaid/: mắt tròn xoe ( vị ngạc nhiên), mắt ốc nhồi

76. Sunken /’sʌηkən/: mắt trũng, mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao

78. Straight /streit/: mũi thẳng

79. Snub /snʌb/: mũi hếch

80. Flat /flæt/: mũi tẹt

81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp

82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC83. With glasses / wið glɑ:s/: treo kính

Bài viết liên quan