Song And Lyrics By Mỹ Tâm

Share:
*

Bạn đang đọc: Song and lyrics by mỹ tâm

buổi sáng hôm ấy, tình đang êm ái, mang lại trong trái tim ấm nồng đáng nhớ xưa cũ, mộng lòng muôn thuở, vẫn xanh như niềm ước mơ thành phố hôm đó, và rất nhiều cơn gió, mãi lênh đênh như chuyến đò Giòng nhạc êm ái, niềm vui tê tái, đã trôi theo hầu như cơn mộng say Tình em ngọn nến, tối nao lạc bến, xót xa nỗi đau, rụng đầy sảnh úa Thôi tình ơi đừng đến, trái tim mềm yếu, hãy mang lại em mơ hoài một giờ đồng hồ yêu...

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Một Bệnh Nhi Từng Được Võ Hoàng Yên Chữa Điếc Đến Giờ Vẫn Ám Ảnh

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Bài viết liên quan