TỪ VỰNG TIẾNG ANH Y KHOA

Share:

Y dược là ngành học yên cầu các y bác bỏ sĩ, y tá, chuyên viên y tế phải cập nhật kiến thức từng ngày để theo kịp cách tiến tiên tiến nhất của y học toàn cầu.

Bạn đang đọc: Từ vựng tiếng anh y khoa

Để làm cho được điều đó, bạn làm y tế rất cần phải có một trình độ tiếng Anh chuyên ngành Y dược nhất định.

Hôm nay, IELTS Vietop sẽ share cho chúng ta từ vựng giờ Anh chăm ngành y khoa, chúng ta cùng coi nhé!


*
*
*
*
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y khoa

6. Tự vựng tiếng Anh chuyên ngành thần kinh

TừIPAÝ nghĩa
Agnosiaˌæɡˈnəʊ.zi.əMất dấn thức
Anomiaəˈnəʊ.mi.əMất tài năng xác định
AphasiaæˈfeɪzjəMất ngôn ngữ
AphoniaæˈfəʊnjəMất giọng
Apraxia(ˌ)eɪ.ˈpræk.si.əRối loạn cơ
AbuliaMất ý chí, nghị lực (một dấu hiệu tâm thần phân liệt)
AgraphiaRối lộng ngôn ngữ

7. Từ bỏ vựng tiếng Anh siêng ngành mắt

TừIPAÝ nghĩa
Achromatopsiaeɪˌkroʊ məˈtɒp đắm say əMù màu
AmblyopiaæmblɪˈəʊpɪəNhược thị
Aqueous humorˈeɪkwɪəs ˈhjuːməThủy dịch
AstigmatismæsˈtɪgmətɪzmLoạn thị
ConjunctivaˌkɒnʤʌŋkˈtaɪvəGiải phẫu màng kết
ConjunctivitiskənˌʤʌŋktɪˈvaɪtɪsĐau mắt đỏ
CorneaˈkɔːnɪəGiác mạc
Hyperopiahaɪpə(ɹ)məˈtɹəʊpɪəViễn thị
Intraocular lensˌɪntrəˈɒkjʊlə lɛnzThủy tinh thể nhân tạo
IritisaɪəˈraɪtɪsViêm màng người tình đào
Low visionləʊ ˈvɪʒənSuy bớt thị lực
MyopiamaɪˈəʊpiəCận thị
Night blindness (Nyctalopia)naɪt ˈblaɪndnɪs (ˌnɪktəˈləʊpɪə)Chứng quáng gà
OcularˈɒkjʊləThị kính
PinkeyeˈpɪŋkaɪĐau đôi mắt đỏ
PresbyopiaˌprɛzbɪˈəʊpjəLão thị
RefractionrɪˈfrækʃənKhúc xạ
Refractive errorrɪˈfræktɪv ˈɛrəTật khúc xạ
RetinaˈrɛtɪnəVõng mạc
Scleraˈsklɪə.rəMàng cứng
Strabismusstrəˈbɪz.məsMắt lác
Visual acuityˈvɪzjʊəl əˈkju(ː)ɪtiThị lực
Vitreous humorˈvɪtrɪəs ˈhjuːməDịch thủy tinh

8. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành tai mũi họng

TừIPAÝ nghĩa
Allergic rhinitisəˈlɜːʤɪk raɪˈnaɪtɪsViêm mũi dị ứng
Endoscopyɛnˈdɔ.skə.piNội soi
Laryngopharyngeal RefluxTrào ngược thanh quản
MyringotomyRạch màng nhỉ
Nasal septumˈneɪzəl ˈsɛptəmVách phòng mũi
RhinoplastyNâng mũi
RhinosinusitisViêm xoang mũi
SeptoplastyPhẫu thuật chỉnh hình vách ngăn
SinusitisˌsaɪnəˈsaɪtɪsViêm xoang
TinnitustɪˈnaɪtəsÙ tai

9. Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành hô hấp

TừIPAÝ nghĩa
AsthmaˈæsməHen suyễn
Chest drainʧɛst dreɪnDẫn lưu lại màng phổi
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)ˈkrɒnɪk əbˈstrʌktɪv ˈpʌlmənəri dɪˈziːzBệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Lung cancerlʌŋ ˈkænsəUng thư phổi
Lung fibrosislʌŋ faɪˈbrəʊsɪsXơ phổi
Non-invasive ventilationnɒn-ɪnˈveɪsɪv ˌvɛntɪˈleɪʃənThông khí không xâm nhập
Pleural effusionˈplʊərəl ɪˈfjuːʒənTràn dịch màng phổi
PneumonianjuːˈməʊniəViêm phổi
Pulmonary embolismˈpʌlmənəri ˈɛmbəlɪzmTắc mạch phổi
Pulmonary rehabilitationˈpʌlmənəri ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃənPhục hồi tính năng hô hấp
SarcoidosisRối loạn phổi
Tuberculosis (TB)tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪsBệnh lao

10.

Xem thêm: Vẫn Cứ Thích Em/ Destined To Love You: Tập 17 Vietsub, Xem Phim Vẫn Cứ Thích Em Full Hd Tập 17 Vietsub

Tự vựng giờ Anh chăm ngành tiêu hóa

TừIPAÝ nghĩa
AnemiaəˈniːmɪəThiếu máu
AppendectomyPhẫu thuật giảm ruột thừa
AppendicitisəˌpɛndɪˈsaɪtɪsViêm ruột thừa cấp
Barrett’s esophagusBarrett thực quản
CirrhosissɪˈrəʊsɪsXơ gan
ColonoscopykɑləˈnɑskəpiNội soi đại tràng
ConstipationˌkɒnstɪˈpeɪʃənTáo bón
Diverticulitisˌdaɪ.və.tɪk.jəˈlaɪ.tɪsViêm túi thừa
IndigestionˌɪndɪˈʤɛsʧənKhó tiêu

11. Từ vựng tiếng Anh siêng ngành da liễu

TừIPAÝ nghĩa
AlbinismˈælbɪnɪzmBạch tạng
Alopeciaˌæl.əˈpiː.ʃəRụng tóc
Atopic Dermatitiseɪˈtɒp.ɪk ˌdɜːməˈtaɪtɪsViêm da cơ địa
BlepharoplastyˈblɛfərəʊˌplæstɪPhẫu thuật mí mắt
Cellulitissɛ.ly.litViêm mô tế bào
Chemical Peelsˈkɛmɪkəl piːlzThay da sinh học
DermatitisˌdɜːməˈtaɪtɪsViêm da
Desquamationˌdɛs.kwə.ˈmeɪ.ʃənTróc vẩy
EczemaˈɛksɪməChàm da

12. Trường đoản cú vựng tiếng Anh y khoa chuyên ngành xương khớp

TừIPAÝ nghĩa
Anterior Cruciate Ligament (ACL)ænˈtɪərɪə ˈkruːʃɪeɪt ˈlɪgəməntChấn yêu quý đứt dây chằng chéo cánh trước
BursitisViêm bao hoạt dịch
DislocationˌdɪsləʊˈkeɪʃənTrật khớp
FemurˈfiːməGiải phẫu xương đùi
Ganglion Cystsˈgæŋglɪən sɪstsU nang hạch
HumerusGiải phẫu xương cánh tay
LigamentsˈlɪgəməntsDây chằng
ProsthesisˈprɒsθɪsɪsBộ phận giả
ScoliosisVẹo cột sống
TendonitisViêm gân

13. Tự vựng y khoa giờ đồng hồ Anh chăm ngành nội tiết

TừIPAÝ nghĩa
AcromegalicˌækrəʊmɪˈɡælɪcTo đầu chi
Adrenal medullaədˈriːnl mɛˈdʌləTủy đường thượng thận
CholesterolkəˈlɛstəˌrɒlMỡ vào máu
Erythropoietinɪˌɹɪθɹəˈpɔɪ.ɪtɪnThuốc kích thích tạo ra hồng cầu
Estrogenˈiːstɹəd͡ʒənNội máu tố nữ
GastrinHóc môn kích ưng ý tiết acid dạ dày
HormonesˈhɔːməʊnzNội huyết tố
Hypoglycemiaˌhaɪ.poʊ.ɡlaɪˈsiː.mi.əHạ mặt đường huyết

14. Trường đoản cú vựng tương quan tới các loại bệnh

TừIPAÝ nghĩa
AllergyˈæləʤiDị ứng
AcneˈækniMụn
AsthmaˈæsməHen suyễn
BackacheˈbækeɪkĐau lưng
Black eyesblæk aɪzThâm mắt
BoilbɔɪlMụn nhọt
BurnbɜːnBỏng
Broken legˈbrəʊkən lɛgGãy chân
BruisebruːzVết bầm tím
CancerˈkænsəUng thư
ColdkəʊldCảm lạnh
CoughkɒfHo
ChillʧɪlCảm lạnh
Chicken poxˈʧɪkɪn pɒksThủy đậu
ConstipationˌkɒnstɪˈpeɪʃənTáo bón
DepressiondɪˈprɛʃənTrầm cảm
DiarrheaˌdaɪəˈrɪəTiêu chảy
DiabetesˌdaɪəˈbiːtiːzTiểu đường
DizzinessˈdɪzɪnɪsChóng mặt
EaracheˈɪəreɪkĐau tai
Eating disorderˈiːtɪŋ dɪsˈɔːdəRối loạn ăn uống uống
FeverˈfiːvəSốt
FlufluːBệnh cúm
Food poisoningfuːd ˈpɔɪznɪŋNgộ độc thực phẩm
InfectedɪnˈfɛktɪdNhiễm trùng
InflamedɪnˈfleɪmdBị viêm
Insect biteˈɪnsɛkt baɪtVết côn trùng nhỏ đốt
InsomniaɪnˈsɒmnɪəMất ngủ
High blood pressurehaɪ blʌd ˈprɛʃəCao huyết áp
Heart attackhɑːt əˈtækNhồi ngày tiết cơ tim
HeadacheˈhɛdeɪkNhức đầu
HepatitisˌhɛpəˈtaɪtɪsViêm gan
HeartburnˈhɑːtbɜːnỢ chua
Hypertensionˌhaɪpə(ː)ˈtɛnʃənHuyết áp cao
GrazegreɪzTrầy xước
Low blood pressureləʊ blʌd ˈprɛʃəHuyết áp thấp
LumplʌmpU bướu
MalariaməˈleərɪəSốt rét
MeaslesˈmiːzlzSởi
MumpsmʌmpsQuai bị
MigraineˈmiːgreɪnĐau nửa đầu
NauseaˈnɔːziəBuồn nôn
ParalysedˈpærəlaɪzdLiệt
PneumonianjuːˈməʊniəViêm phổi
RashræʃPhát ban
Runny Noseˈrʌni nəʊzChảy nước mũi
RheumatismˈruːmətɪzmThấp khớp
Sinus pressureˈsaɪnəs ˈprɛʃəViêm xoang
Skin-diseaseskɪn-dɪˈziːzBệnh quanh đó da
SmallpoxˈsmɔːlpɒksĐậu mùa
Sore throatsɔː θrəʊtĐau họng
Sore eyessɔːr aɪzĐau mắt
SneezesniːzHắt xì hơi
SprainspreɪnBong gân
StomachacheˈstʌməkeɪkĐau bụng
SunburnˈsʌnbɜːnCháy nắng
SwollenˈswəʊlənSưng
ToothacheˈtuːθeɪkĐau răng
Tuberculosistju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪsBệnh lao
VomitˈvɒmɪtNôn mửa

15. Một vài từ khác tương quan đến mức độ khỏe

TừIPAÝ nghĩa
AntibioticsˌæntɪbaɪˈɒtɪksKháng sinh
AppointmentəˈpɔɪntməntCuộc hẹn
Abortionəˈbɔːʃ(ə)nNạo phá thai
Blood sampleblʌd ˈsɑːmplMẫu máu
Blood pressureblʌd ˈprɛʃəHuyết áp
ContraceptionˌkɒntrəˈsɛpʃənBiện pháp kị thai
DoctorˈdɒktəBác sĩ
GP (viết tắt của general practitioner)ˈʤɛnərəl prækˈtɪʃnəBác sĩ đa khoa
HospitalˈhɒspɪtlBệnh viện
InjectionɪnˈʤɛkʃənTiêm
illɪlỐm
InfectedɪnˈfɛktɪdBị lây nhiễm
MedicineˈmɛdsɪnThuốc
Medical insuranceˈmɛdɪkəl ɪnˈʃʊərənsBảo hiểm y tế
NursenɜːsY tá
Operating theatreˈɒpəreɪtɪŋ ˈθɪətəPhòng mổ
OperationˌɒpəˈreɪʃənPhẫu thuật
PainpeɪnCơn đau
PainfulˈpeɪnfʊlĐau đớn
PregnancyˈprɛgnənsiThai
PatientˈpeɪʃəntBệnh nhân
PillpɪlThuốc
PrescriptionprɪsˈkrɪpʃənKê đơn thuốc
SurgeonˈsɜːʤənBác sĩ phẫu thuật
SurgeryˈsɜːʤəriCa phẫu thuật
TabletˈtæblɪtThuốc viên
Urine sampleˈjʊərɪn ˈsɑːmplMẫu nước tiểu
UnwellʌnˈwɛlKhông khỏe
VaccinationˌvæksɪˈneɪʃənVắc-xin
WellwɛlKhỏe
Waiting roomˈweɪtɪŋ ruːmPhòng chờ
WardwɔːdPhòng bệnh
X-rayˈɛksˈreɪTia X-quang

Bài viết liên quan