Từ vựng tiếng trung văn phòng

Share:

Thực tế hiện nay có nhiều bạn mới vào môi trường xung quanh trong văn phòng công sở muốn làm quen với quá trình sử dụng các từ vựng giao tiếpchuyên ngành vào Văn Phòng.

Bạn đang đọc: Từ vựng tiếng trung văn phòng

cơ mà lại chạm chán vướng mắc trở không tự tin về vốn từ bỏ vựng hay kiến thức thực tiễn không đủ. Vậy để làm như nào giải quyết được vụ việc đó, nay Trung vai trung phong dạy học tiếng Trung TOMATO share đến các bạn " Học giờ đồng hồ Trung theo chủ thể Văn chống công sở" bao gồm đính kèm clip hội thoại minh hoạ ráng thể:

Từ vựng tiếng Trung chủ đề Văn Phòng

Từ vựng giờ Trung chủ thể Văn Phòng văn phòng :

Ăn cơm trưa吃午饭Chī wǔfàn
Báo cáo định kỳ定期报告书Dìng qí bào gào shū
Bỏ việc辞职Cízhí
Ca đêm夜班Yèbān
Ca ngày日班Rìbān
Chấm công考勤Kǎoqín
Chấm vân tay按指纹Àn zhǐwén
Chỉnh văn kiện整理文件Zhěnglǐ wénjiàn
Chuẩn bị tài liệu准备材料Zhǔnbèi cáiliào
Công bố公报Gōng bào
Đàm phán谈判Tánpàn
Đánh chữ打字Dǎzì
Đi công tác出差Chū chai
Đi làm上班Shàngbān
Đổi ca, cố ca换班Huàn bān
Dự họp出席Chū xí
Gặp khách hàng见客户Jiàn kèhù
Giám sát, theo dõi监视Jiān shì
Gọi điện thoại打电话Dǎ diànhuà
Gửi fax发传真Fā chuánzhēn
Gửi văn kiện发邮件Fā yóujiàn
Họp开会Kāihuì
Kế hoạch计划Jì huà
Ký kết签约Qiānyuē
Lịch làm việc行事历Xíng shì lì
Lĩnh lương领工资Lǐng gōngzī
Luân phiên轮班Lún bān
Mở thứ tính开电脑Kāi diànnǎo
Nghe điện thoại接电话Jiē diànhuà
Nghỉ hưu退休Tuì xiū
Nghỉ phép请假Qǐngjià
Nhiệm vụ任务Rènwù
Nói chuyện聊天儿Liáotiān er
Phân bổ分配Fēn pèi
Phát ngôn发言Fāyán
Phỏng vấn面试Miànshì
Photocopy复印Fùyìn
Quẹt thẻ刷卡Shuā kǎ
Sa thải炒鱿鱼Chǎoyóuyú
Scan扫描Sǎo miáo
Tan ca开电脑Xiàbān
Tăng ca加班Jiābān
Thiết kế设计Shè jì
Tiền lương工资Gōngzī
Tiền thưởng奖金Jiǎngqìn
Tìm tài liệu查邮件Chá yóujiàn
Trực ban值班Zhí bān
Tư vấn咨询Zīxún
Tuyển dụng nhân sự人事录用Rénshìlùyòng
Tuyển nhân viên招聘Zhāopìn
Viết văn kiện写邮件Xiě yóujiàn

Từ vựng giờ Trung theo chủ đề Văn phòng phẩm:

Túi đựng tài liệu资料册Zīliào cè
Bản photo复印件Fùyìn jiàn
Bảng lật活动挂图Huó mẫu guà tú
Bảng lương工资条Gōngzī tiáo
Bìa hồ sơ文件夹Wénjiàn jiā
Bút bi圆珠笔Yuánzhūbǐ
Bút chì铅笔Qiānbǐ
Bút chì bấm活动铅笔Huódòng qiānb
Bút để ký签名笔Qiānmíng bǐ
Bút màu sắc ghi nhớ记号笔Jìhào bǐ
Bút máy钢笔Gāngbǐ
Cốc nhựa纸杯Zhǐbēi
Dao cắt giấy裁纸刀片Cái zhǐ dāopiàn
Điện thoại电话Diàn huà
Ghi chú, giấy nhắn便条Biàn tiáo
Giá đựng hồ nước sơ大号账本夹Dà hào zhàng běn jiā
GiấyZhǐ
Giấy đánh máy打字纸Dǎzì zhǐ
Giấy in打印纸Dǎyìn zhǐ
Giấy màu彩纸Cǎi zhǐ
Giấy than复写纸Fù xiě zhǐ
Hộp bút笔筒Bǐ tǒng
Hộp đựng hồ nước sơ档案盒Dǎng’àn hé
Kéo剪刀Jiǎndāo
Kẹp giấy活页夹Huóyè jiá
Kẹp giấy những màu彩色长尾夹Cǎisè cháng wěi jiā
Kim găm订书钉Dìng shū dīng
Máy bấm lỗ打孔器Dǎ kǒng qì
Máy fax传真机Chuánzhēn jī
Máy ghim订书机Dìng shū jī
Máy in打印机Dǎyìnjī
Máy photocopy复印机Fù yìnjī
Máy tính电脑Diànnǎo
Mực đóng góp dấu快干印泥Kuài gān yìnní
Mực in印油Yìn yóu
Nhật ký kết công tác议程Yìchéng
Phong bì信封Xìnfēng
Sổ ghi nhớ便笺Biàn jiān
Sổ giấy rời活页本Huóyè běn
Sổ sách账本Zhāngtǐ
Thẻ bảo hiểm保险卡Bǎoxiǎnkǎ
Thước直尺Zhí chǐ
Tủ đựng hồ sơ文件柜Wénjiàn guì
Vở ghi, sổ ghi笔记本Bǐjì běn

Từ vựng giờ Trung theo chống ban doanh nghiệp chủ đề văn phòng công sở:

Hội đồng tuyển dụng招聘委会Zhàopìnwěihuì
Phòng bảo vệ保卫科Bǎo wèi kē
Phòng đảm bảo môi trường环保科Huán bǎo kē
Phòng công nghệ工艺科Gōng yì kē
Phòng công tác chính trị政工科Zhèng gōng kē
Phòng dự án项目部Xiàng mù bù
Phòng hành chủ yếu nhân sự行政人事部Xíngzhèng rénshì bù
Phòng hành thiết yếu nhân sự行政人事部Xíng zhèng nhón nhén shì bù
Phòng hội nghị会议室Huìyì shì
Phòng chiến lược sản xuất产生计划部Chǎnshēng jìhuà bù
Phòng kế hoạch sản xuất产生计划部Chǎn shēng jìhuà bù
Phòng kế toán会计室Kuàijì shì
Phòng khiếp doanh销售部Xiāoshòu bù
Phòng giao thương – xuất nhập khẩu采购部 – 进出口Cǎi gòu bù – jìn chù kǒu
Phòng nhân sự人事科Rén shì kē
Phòng sản xuất生产科Shēng chǎn kē
Phòng tài thiết yếu kế toán财务会计部Cáiwù kuàijì bù
Phòng tài vụ财务科Cáiwù kē
Phòng thiết kế设计科Shèjì kē
Văn phòng办公室Bàngōngshì

Từ vựng dịch vụ trong doanh nghiệp học tiếng Trung theo chủ để văn phòng công sở công sở:

Bảo vệ保安Bǎoàn
Chủ nhiệm主任Zhǔ rèn
Chủ tịch总裁Zǒng cái
Chủ tịch hội đồng quản ngại trị董事长Dǒng shì zhǎng
Đồng nghiệp同事Tóngshì
Giám đốc经理Jīnglǐ
Giám đốc bộ phận课长Kèzhǎng
Giám đốc điều hành执行长Zhíxíng zhǎng
Lãnh đạo领导Língdǎo
Nhân viên buôn bán hàng推销员Tuī xiāo yuán
Nhân viên chấm công出勤计时员Chū qín jìshí yuán
Nhân viên kế toán会计员Kuàijì yuán
Nhân viên kiểm phẩm检验工Jiǎn yàn gōng
Nhân viên bên bếp炊事员Chuī shì yuán
Nhân viên quan hệ giới tính công chúng公关员Gōng guān yuán
Nhân viên tác nghiệp作业员Zuòyè yuán
Nhân viên thu mua采购员Cǎi gòu yuán
Phó chủ nhiệm副主任Fù zhǔrèn
Phó công ty tịch副总裁Fù zǒng cái
Phó giám đốc福理Fù lǐ
Phó phòng副处长Fù chù zhǎng
Phó cai quản lý副管理师Fù guǎn lǐshī
Phó tổng giám đốc副总经理Fù zǒng jīnglǐ
Quản lý管理员Guǎnlǐ yuán
Thư ký秘书Mìshū
Thực tập sinh实习生Shí xí shēng
Tổ phó副组长Fù zǔ zhǎng
Tổ trưởng组长Zǔ zhǎng
Tổng giám đốc总经理Zǒng jīnglǐ
Trợ lý助理Zhùlǐ
Trợ lý giám đốc襄理Xiāng lǐ
Trợ lý quánh biệt特别助理Tèbié zhùlǐ
Trợ lý kế toán助理会计Zhùlǐ kuàijì
Trưởng nhóm领班Lǐng bān
Trưởng phòng处长Chù zhǎng

Những câu tiếp xúc tiếng Trung trong văn phòng công sở công sở:

*

Các câu giờ Trung nhà đềVăn chống công sở

A: 大家好,我是新来的人员。我叫梅英,今年24岁。请大家多多关照Dàjiā hǎo, wǒ shì xīn lái de rényuán. Wǒ jiào Méiyīng, jīnnián 24 suì. Qǐng dàjiā duōduō guānzhào.Xin chào đều người, tôi là nhân viên cấp dưới mới đến. Tôi thương hiệu là Mai Anh, trong năm này 24 tuổi, ao ước mọi bạn giúp đỡ.

B: 梅英姐好,我是晓玉,你可以叫我小玉。我是本公司的实习生。Méi yīng jiě hǎo, wǒ shì xiǎoyù, nǐ kěyǐ jiào wǒ xiǎo yù. Wǒ shì běn gōngsī de shíxíshēng.Em chào chị Mai Anh, em là gọi Ngọc, chị rất có thể gọi em là tiểu Ngọc. Em là thực tập sinh làm việc đây.

A: 你实习几个月了?Nǐ shíxí jǐ gè yuèle?Em thực tập bao thọ rồi?

B: 一个月。等一会我们吃午饭时,可以叫小月一起去,她是财务科的人员。Yīgè yuè. Děng yī huǐ wǒmen chī wǔfàn shí, kěyǐ jiào xiǎo yuè yīqǐ qù, tā shì cáiwù kē de rényuán.Một tháng ạ, đợt lát nữa họ đi ăn cơm hoàn toàn có thể gọi cả đái Nguyệt đi cùng, cô ấy là nhân viên phòng tài vụ.

Xem thêm: Hoàng Tôn Vs Văn Tây Tình Về Nơi Đâu Vòng Đối Đầu Giọng Hát Việt 2013

A: 好的,到时候你叫我去啊。Hǎo de, dào shíhòu nǐ jiào wǒ qù a.Được, mang đến lúc kia em bảo chị nhé.

B: 嗯。N’gVâng ạ.

Trên là các trường hợp với ví dự từ vựng chi tiết cụ thể về " học tiếng Trung chủ đề Văn phòng" chúng ta tham khảo nha.

Bài viết liên quan