Awm tuyệt địa cầu sinh

Share:
Follow Blog Email

Nhập add email của người tiêu dùng để quan sát và theo dõi blog này và nhận thấy thông báo bài viết mới qua email.


1.Đây là trang về Boy x Boy, bạn đã được cảnh cáo. Những ai kì thị về sở thích này thì xin ấn trở lại luôn.

2. Tui không gật đầu đồng ý chuyển Ver, send Word ...3. Đều là phiên bản dịch chui, không được sự gật đầu của tác giả, tất cả đều phi yêu thương mại, đề nghị đọc tại thegioinghiduong.com vì đôi lúc mình trả 1 cỗ sẽ beta lại.

Blog cá nhân.Các bạn dạng dịch ở đây mình chỉ đảm bảo đọc đọc 50-50, ai không đọc được mời tìm công ty khác hoặc đọc phiên bản gốc tuyệt QT.Cảm ơn chúng ta đã kẹ thăm. 


Bài viết mớiPhản hồi ngay sát đây

*
Thảo Thảo vào Chương 1 : Trọng đăng tiên…
*
Toffifeed trong Phiên ngoại 4 : Trọng đăng tiê…
*
Toffifeed vào Chương 42 : Trọng đăng tiên…
*
Toffifeed vào Chương 11 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 57.2 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 55 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio trong Chương 49 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio vào Chương 48 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio trong Chương 34.1 : Trọng đăng tiên…
*
umebedaoElio trong Chương 33.1 : Trọng đăng tiên…
Hôm ni ngày mấy?

Bài viết liên quan