Bài tập kinh tế vi mô

Share:
Viết phương trình đường cung cùng cầu so với hàng hóa này? xác định giá và con số cân bằng? giả sử cơ quan chính phủ đánh thuế 5 đơn vị chức năng tiền trên mỗi đơn vị chức năng sản phẩm. Khẳng định giá và số lượng cân bởi mới?

Bài 2:

Hàm cầu và hàm cung thị trường của mặt hàng hoá X được cầu lượng như sau :

(D) : PD = -(1/2)QD + 110.

Bạn đang đọc: Bài tập kinh tế vi mô

(S) : PS = QS + 20

(Đơn vị tính của QD, QS là ngàn tấn, đơn vị tính của PD, PS là nghìn đồng/tấn)

Hãy xác minh mức giá với sản lượng cân đối của hàng hoá X.Hãy xác minh thặng dư của tín đồ tiêu dùng, trong phòng sản xuất và tổng thặng dư xã hội.Hãy khẳng định độ co và giãn của mong theo giá bán tại mức giá thành cân bằng. Bây giờ, nếu cơ quan chính phủ đánh thuế cực hiếm gia tăng so với ngành X với tầm thuế suất là 10% thì sản lượng cân bằng, giá người mua phải trả, giá bán người phân phối nhận được sau khi nộp thuế là bao nhiêu?Ai là người gánh chịu thuế cùng chịu bao nhiêu tính trên từng tấn sản phẩm? Tổng tiền thuế chính phủ thu được từ bỏ ngành X là bao nhiêu?

f- các bạn hãy tính sự chuyển đổi trong thặng dư của fan tiêu dùng, thặng dư ở trong phòng sản xuất với tổng thặng dư thôn hội.

Gợi ý:

a- thị trường cân bởi khi QS = QD = Q0 với PS = PD = P0 ð Q0 + đôi mươi = -(1/2)Q0 + 110

3/2 Q0 = 90 ð Q0 = 60 ngàn tấn và P0 = 80 ngàn đồng/tấn

*

Thặng dư …

- Thặng dư của người sử dụng là diện tích s tam giác AP0E0

CS = ½*60*(110-80) = 900 triệu đồng

- Thặng dư trong phòng sản xuất là diện tích ∆ BP0E0: PS = ½*60*(80 - 20) = 1.800 triệu đồng.

- Tổng thặng dư xã hội = CS + PS = 2.700 triệu đồng

Độ co giãn của cầu theo giá chỉ tại mức giá thành cân bằng:

Ep = (dQ/dP) * (P/Q) = -2* (80/60) = -8/3

d- Nếu có thuế VAT, thị trường cân bằng khi: QS = QD = q.1 và PS + thuế = PD

PS + 10% PS = PD tốt 1,1 PS = PD

1,1(Q1 + 20) = -(1/2)Q1 + 110

1,6 q1 = 88 ð Q1 = 55 ngàn tấn

Mức giá người tiêu dùng phải trả là PD1 = -(1/2)55 + 110 = 82,5 ngàn đồng/tấn

Mức giá bán người chào bán nhận được sau khi nộp thuế là PS1 = 55 + trăng tròn = 75 ngàn đồng/tấn

e- khách hàng chịu 2,5 ngàn đồng tiền thuế (82,5 – 80) cùng nhà cấp dưỡng chịu 5 ngàn đồng tiền thuế (80 - 75) tính trên từng tấn sản phẩm.

Tổng chi phí thuế cơ quan chính phủ thu được từ ngành X là: 7,5* 55 = 412,5 triệu đồng

f- Thặng dư của khách hàng giảm:

ΔCS = - ½* (60+55)*(82,5-80) = - 143,75 triệu đồng

(thể hiện tại trên đồ thị là diện tích hình thang PD1CE0P0)

- Thặng dư trong phòng sản xuất giảm:

ΔPS = - ½* (60+55)*( 80 - 75) = - 287,5 triệu đồng

(thể hiện trên vật thị là diện tích s hình thang PS1FE0P0)

- Khoản thuế chiếm được của cơ quan chỉ đạo của chính phủ là: ΔG = 7,5 * 55 = 412,5 triệu đồng

(thể hiện tại trên trang bị thị là diện tích s hình chữ nhật PD1CFPS1)

- Tổng thặng dư làng mạc hội bớt (phần sút này thường gọi là tổn thất vô ích giỏi mất mát vô ích)

ΔNW = ΔCS + ΔPS + ΔG = - 18,75 triệu đồng

(thể hiện trên đồ thị là diện tích s tam giác CFE0)

Bài 3:

Đường cung và mong của thành phầm X được biểu lộ bởi các phương trình sau :

PS = (1/4)QS + 10.

PD = (-1/4)QD + 60.

Vẽ hai tuyến đường cung, cầu lên và một đồ thị và xác định trạng thái cân bằng.Khi cơ quan chính phủ đánh thuế đơn vị 10$/sp thì sản lượng cân nặng bằng, giá bán cung cùng giá ước là bao nhiêu?Xác định khoản mất mát vô ích vị thuế tạo ra.Giả sử cầu giãn nở hơn cùng phương trình đường cầu là : PD = (-3/20)QD + 50. Anh/chị hãy vẽ đường cầu mới lên thuộc đồ thị trên. đưa sử nút thuế vẫn như cũ. Theo Anh/ chị, mất mát vô ích cao giỏi thấp rộng trước? chi phí thuế cơ quan chính phủ thu được nhiều hay thấp hơn trước?

Gợi ý:

*

Từ hình mẫu vẽ trên, điểm cân bằng là E (P0,Q0) với mức chi phí cân bằng là P0 = 35 và sản lượng cân bằng là Q0 = 100. Khi cơ quan chỉ đạo của chính phủ đánh thuế t =10$/sp, thị phần cân bởi khi: PS + t = PD

(1/4)Q +10 + 10 = (-1/4)Q +60. => Q = 80.

Mức giá nhà đất sản xuất cảm nhận là: PS = (1/4)* 80 +10 = 30.

Mức giá người sử dụng phải trả là: PD = (-1/4)* 80 +60 = 40.

Mất mát vô ích do gồm thuế là diện tích tam giác ABE.

DWL = (PD - PS)* (Q0 –Q)* 0.5 = (40-30)* (100-80)* 0.5 = 100.

Đường cầu new là đường D1 trên thứ thị. Đường mong mới có tính co giãn hơn, nghiã là quý khách phản ứng dũng mạnh hơn trước cốt truyện của giá.

Do vậy, khi gồm thuế bọn họ giảm mua nhiều hơn, chuyển đổi về lượng béo hơn, mất non vô ích sẽ cao hơn và chi phí thuế chính phủ nước nhà thu được sẽ ít hơn trước.

Xem thêm: Dẫu Em Có Làm Gì Sai - Dù Em Có Sai Với Ai Đi Nữa

Kết luận này được khẳng định vì mất mát vô ích do tất cả thuế là:

DWL = ½ x (thuế mỗi đối kháng vị) x (thay thay đổi về lượng)

và tiền thuế thu được là T = (thuế mỗi đối chọi vị) x (sản lượng).

Bài 4:

Giả sử đường ước của một nhà sản phẩm hiếm là như sau: Q = 70 – p

a.Nếu như nhà độc quyền bao gồm SAC = MC = 6 đơn vị chức năng tiền, nhà độc quyền sẽ chọn số số lượng hàng hóa và mức giá là bao nhiêu để buổi tối đa hóa lợi nhuận? lúc đó, lợi nhuận trong phòng độc quyền là bao nhiêu?

Q = 70 – p ð p = 70 – Q ð TR = 70Q – quận 2 ð MR = 70 – 2Q

Đặt MR = MC ð 70 – 2Q = 6

Giải Q = 32; p = 38Lợi nhuận = TR – TC = 1216 – 192 = 1024

b.Nếu hàm tổng túi tiền của chọn lọc này là: STC = 0,25Q2 – 5Q + 300

b1. Viết phương trình biểu hiện SFC, SAC, SAVC cùng MC của phòng độc quyền?

SFC = 300/Q; SAC = 0,25Q – 5 + 300/Q; SAVC = 0,25Q – 5; MC = 0,5Q - 5

b2. Với hàm cầu như bên trên ….

Đặt MC = MR

70 – 2Q = 0,5Q – 5 ð 75 = 2,5Q ð Q = 30; phường = 40

Lợi nhuận = TR – TC = 1200 – 375 = 825

b3. Cơ quan chính phủ đánh thuế 10 đơn vị tiền tệ/đơn vị sản phẩm ….

Thuế có tác dụng tăng đưa ra phí: MC/ = MC + T = MC = 0,5Q + 5

Đặt MC/ = MR. Tính được Q = 26; phường = 44; Lợi nhuận = 805

Bài 5:

Công ty XYZ có quyền lực độc quyền ngắn hạn trong việc sản xuất sản phẩm, với các điểm sáng doanh thu và chi tiêu như sau:

Doanh thu biên = 1000 – đôi mươi Q

Chi giá tiền biên = 100 + 10 Q; ngân sách chi tiêu cố định FC = 2000.

trong đó Q là số sản phẩm sản xuất vào một tuần, giá thành và giá chỉ tính bởi đô-la.

Nếu Công ty chuyển động như thể thị phần có tính đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo, giá với lượng sản phẩm đẩy ra là bao nhiêu?Nếu Công ty vận động như một đơn vị độc quyền, giá và lượng sản phẩm bán ra là bao nhiêu? roi độc quyền của người tiêu dùng là bao nhiêu?Chính đậy đánh thuế 30 đô-la/1 đơn vị sản phẩm? giá cùng lượng sản phẩm bán ra là bao nhiêu? Lợi nhuận của khách hàng và số thuế chính phủ thu được từ doanh nghiệp là bao nhiêu?

Gợi ý:

Nếu công ty XYZ hoạt động như thể thị trường có tính tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo, giá cùng lượng vật dụng hát tự động bán ra là bao nhiêu?

Để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp XYZ đã sản xuất tại mức sản lượng thoả mãn: MC = p. = MR.

Doanh thu biên MR = 1000 – 20 Q ð P = 1000 - 10Q

Đặt MC = p. ð 100 + 10Q = 1000-10Q ð 20Q = 1100 ð Q = 45 và phường = 550

Nếu công ty ABC hoạt động như một đơn vị chức năng độc quyền, giá cùng lượng sản phẩm đẩy ra là bao nhiêu? lợi nhuận độc quyền của công ty là bao nhiêu?

Để đạt lợi nhuận tối đa ABC đã sản xuất ở mức sản lượng tán thành MC = MR.

Đặt MC = MR ð 100 + 10Q = 1000 - 20Q

ð 30Q = 900 ð Q = 30 và p. = 700

Chính đậy đánh thuế 60 đô-la/1 đơn vị sản phẩm….

MC/ = 100 + 10Q + 60 = 160 + 10Q

Đặt MC/ = MR ð 160 + 10Q = 1000 - 20Q ð 30Q = 840 ð Q = 28; p = 720

Biết MC/ = 160 + 10Q và FC = 2000 ð STC = 2000 + 160Q + 5Q2.

Với Q = 28, STC = 2000 + 4480 + 3920 = 10400

TR = PxQ = 20160

Lợi nhuận = TR – TC = 9760

Bài 6:

Hàm tiếp tế của một doanh nghiệp gồm dạng: Q = F(K,L) = 2,5KL. Doanh nghiệp lớn vừa ký được vừa lòng đồng tiêu hao 31.250 sản phẩm. Đơn giá bán của vốn là r = 5 đơn vị chức năng tiền, đối kháng giá của lao động là w = 4 đơn vị tiền.

Hãy xác định phối kết hợp tối ưu đối với hai yếu ớt tố cung ứng trên đây.Chi giá tiền thấp tuyệt nhất để phân phối mức sản lượng trên là bao nhiêu?Nếu đơn giá thành phầm ở vừa lòng đồng bên trên là 0,04 đơn vị chức năng tiền thì lợi tức đầu tư doanh nghiệp có được là bao nhiêu?Bây giờ trả định rằng solo giá của lao hễ tăng vội đôi, trong những lúc đơn giá bán vốn vẫn không chuyển đổi thì công ty lớn sẽ thực hiện vốn với lao động như thế nào để triển khai hợp đồng trên? Tổng đưa ra phí lúc này là bao nhiêu?

Gợi ý:

Q = F(K,L) = 2,5KL = 31.250 (1)

r = 5 , w = 4.

Từ Q = F(K,L) = 2,5KL tính được:

MPK = 2,5L

MPL = 2,5K

a- kết hợp tối ưu của nhị yếu tố thêm vào với ngẫu nhiên mức sản lượng cho trước nào thì cũng phải thoả điều kiện: MPK/r = MPL/w: 2,5L/5 = 2,5K/4 ð L = (5/4)K (2)

Thế (2) vào (1) : 2,5K(5/4)K = 31.250 ð K2 = 31.250* 4/12,5 = 10.000

ð K = 100 với L = 125

b- chi phí thấp duy nhất để thêm vào mức sản lượng trên là:

TC = rK + wL = 5*100 + 4* 125 = 1.000 đơn vị chức năng tiền

c- Tổng lệch giá = 31.250* 0,04 = 1.250 đơn vị chức năng tiền

Tổng lợi nhuận = 1.250 - 1.000 = 250 đơn vị chức năng tiền

d- hiện giờ giả định rằng solo giá của lao hễ tăng gấp đôi, trong lúc đơn giá chỉ vốn vẫn không thay đổi thì doanh nghiệp lớn sẽ thực hiện vốn và lao động ra sao để tiến hành hợp đồng trên? Tổng chi phí hôm nay là bao nhiêu?

MPK/r = MPL/w: 2,5L/5 = 2,5K/8 ð L = (5/8)K (3)

Thế (3) vào (1) : 2,5K(5/8)K = 31.250 ð K2 = 31.250* 8/12,5 = 20.000

Bài viết liên quan