Khoa Học Tự Nhiên Tiếng Anh Là Gì

Share:

natural science, science, natural sciences là các phiên bản dịch bậc nhất của "khoa học tự nhiên" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Khoa học..., khoa học tự nhiên có mẫu hay ở phần ↔ The thing about science — natural science —


*

*

Sau này ông theo học tập Sidney Sussex College, Cambridge, tốt nghiệp vào khoảng thời gian 1925 ngành khoa học tập tự nhiên.

Bạn đang đọc: Khoa học tự nhiên tiếng anh là gì


Following this he attended Sidney Sussex College, Cambridge, graduating in 1925 in Natural Sciences.
The rest of the furnishings indicated that the occupant of the house was interested in the natural sciences.
In 1936 she continued her studies at the University of Buenos Aires & obtained a degree in Natural Sciences.
Ngày nay, thống kê được sử dụng thoáng rộng hơn trong bao gồm phủ, tởm doanh, khoa học tập tự nhiên cùng xã hội.
Ông theo học ngành khoa học tập tự nhiên làm thegioinghiduong.comệc Đại học đất nước Kharkiv, hoàn chỉnh học trình 4 năm trong khoảng 2 năm.
So he enrolled at Kharkiv University for natural sciences, completing his four-year degree in two years.
Một chuyển động đang chậm bất ngờ đột ngột tăng gia tốc như cửa hàng chúng tôi được học tập trong giờ đồng hồ khoa học tự nhiên năm nào.
Tháng 7 năm 1957, ông đậu bằng tú tài triết học, với tới tháng 9 thuộc năm đậu thêm bởi tú tài khoa học tập tự nhiên.
In July 1957, he obtained the baccalauréat in philosophy, và in September of the same year, the baccalauréat in Natural Sciences.

Xem thêm: Hình Ảnh Nhà Tranh Vách Đất Ý Tưởng, Tản Văn Cuối Tuần: Nhà Tranh Vách Đất


Năm 1964, ông được thai làm member của Phân ban Toán học/Khoa học tự nhiên ở trong thegioinghiduong.comện Hàn lâm khoa học Bayern.
In 1964, he was elected a thành thegioinghiduong.comên of the Mathematics/Natural Science section of the Bavarian Academy of Sciences.
Sinh ra trên Barcelona, ông đã cách đầu nghiên cứu và phân tích vật lý và khoa học tự nhiên, nhưng gấp rút chuyển sang con kiến trúc.
Born in Barcelona, he initially studied physicsnatural sciences, but soon switched khổng lồ architecture.
Lúc còn là một trong những đứa trẻ, anh vẫn đam mê khoa học tập tự nhiên, nhiếp ảnh, với tôn giáo (theo Pietism của bà bầu mình.
As a child he had a keen interest in natural science, photography, và religion (following his mother"s Pietism).
Lúc Lister còn tuổi thiếu hụt niên, cậu theo học Grove House School Tottenham, nghiên cứu và phân tích toán học, khoa học tập tự nhiên, cùng ngôn ngữ.
As a teenager, Lister attended Grove House School in Tottenham, studying mathematics, natural science, and languages.
Năm 1930, Hoxha mang lại học tại Đại học Montpellier ở Pháp theo một học bổng cấp cho nhà nước về các ngành khoa học tập tự nhiên.
In 1930, Hoxha went khổng lồ study at the University of Montpellier in France on a state scholarship for the faculty of natural science.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Bài viết liên quan