Tải Hình Ảnh Phật A Di Đà

Share:

Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ những nhất vào Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài tức là Vô Lượng lâu – tức là thọ mệnh vô lượng cùng Vô Lượng quang quẻ – ánh nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là những hình ảnh đẹp nhất của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử hoàn toàn có thể tải hình ảnh nền Đức Phật A Di Đà đẹp tuyệt vời nhất về năng lượng điện thoại, đồ vật tính.

Bài viết liên quan