Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới

Share:
" data-image-caption="" data-medium-file="https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300" data-large-file="https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560" class="aligncenter size-full wp-image-1840" alt="cropped-new1.jpg" src="https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159" width="560" height="159" srcset="https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159 560w, https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=150&h=43 150w, https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300&h=85 300w, https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=768&h=219 768w, https://thegioinghiduong.com.files.thegioinghiduong.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg 885w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" />Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới——————————————–

Cuốn lắp thêm nhất: khiếp Thành Phồn Hoa

Tám năm chinh chiến, thành công trở về bắt đầu biết Binh Mã trần thế Đại tướng Quân lại là một trong nữ nhi.

Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong đến em ruột An Thân vương vãi – Hạ Ngọc Cẩn có tác dụng Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi.

Đối khía cạnh với vị phu nhân giết fan như ma, phương diện sắt vô tình.

Quận vương vãi bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước đôi mắt thành sông mong cứu: “Phải làm vậy nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ trẻ trung và tràn đầy năng lượng để hồi phục quyền uy của ông chồng )

——————————————–

Nhất

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ

Lục

Thất

Bát

Cửu

Thập

Thập Nhất

Thập Nhị

Thập Tam

Thập Tứ

Thập Ngũ

Thập Lục

Thập Thất

Thập Bát

Thập Cửu

Nhị Thập

Nhị Thập Nhất

Nhị Thập Nhị

Nhị Thập Tam

Nhị Thập Tứ

Nhị Thập Ngũ

Nhị Thập Lục

Nhị Thập Thất

Nhị Thập Bát

Nhị Thập Cửu

Tam Thập

Tam Thập Nhất

Tam Thập Nhị

Tam Thập Tam

Tam Thập Tứ

Tam Thập Ngũ

Tam Thập Lục

Tam Thập Thất

Tam Thập Bát

Tam Thập Cửu

Tứ Thập

Tứ Thập Nhất

Tứ Thập Nhị

Tứ Thập Tam

Tứ Thập Tứ

Tứ Thập Ngũ

Tứ Thập Lục

Tứ Thập Thất

Tứ Thập Bát

Tứ Thập Cửu

Ngũ Thập

Ngũ Thập Nhất

Ngũ Thập Nhị

Ngũ Thập Tam

Ngũ Thập Tứ

Ngũ Thập Ngũ

Ngũ Thập Lục

Ngũ Thập Thất

Ngũ Thập Bát

Ngũ Thập Cửu

Lục Thập

Lục Thập Nhất

Lục Thập Nhị

Lục Thập Tam

Lục Thập Tứ

——————————————–

Cuốn thứ hai: Bão Táp Đại Mạc

Hoàng thượng lờ lững mở miệng, “Phong Diệp Chiêu làm Chinh Đông Đại tướng tá Quân, Trịnh Tử Long làm cho phó tướng, điều quân Mạc Bắc tới, chinh phân phát Đông Hạ, giành lại non sông.” Ngài thấy trong bách quan còn có kẻ muốn mở miệng, bao nhiêu uất nghẹn quanh năm xuyên suốt tháng hiện không còn lên vào đầu, giận mong muốn vỡ phổi, vung tay áo phẫn nộ quát, “Phải để kê mái gáy sáng, là do nam nhi mọi cả triều những ngươi phần lớn không bằng một người phụ nữ! tiên nhân thánh minh, nếu như trời cao vì người vợ tử xuất chinh cơ mà giáng tội xuống Đại Tần, thì cứ nhằm giáng xuống đi! 1 mình trẫm gánh hết!”

Bài viết liên quan