The Resource Cannot Be Found

Share:

Tính năng Thợ Săn Tiền Thưởng sẽ là nơi các cao thủ võ lâm thi triển võ nghệ và đoạt lấy những bảo vật danh chấn giang hồ. Để tham gia tính năng mới một cách trọn vẹn hơn, quý nhân sĩ hãy lưu ý các nội dung như sau:


Bạn đang đọc: The resource cannot be found

Thời gian: Hoạt động diễn ra vào 2 đợt mỗi ngày như sau: Đợt 1 Đợt 2
16h00 - 16h30 22h00 - 22h30
Điều kiện: Nhân sĩ phải gia nhập 1 trong 3 thế lực mới có thể tham gia.
Nhân vật có điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng sẽ thất bại.Một số nhân vật dưới cấp 90 (tất cả các cấp chuyển sinh) không thể nhận & trả nhiệm vụ.

Xem thêm: Thuốc Khớp Flex Giá Bao Nhiêu, Triple Flex Nature Made Của Mỹ Hộp 200 Tabs

Hình ảnh Mô tả
*
Vị trí: Thất Lạc Nhai (173/204). Chức năng: Truyền tống vào bản đồ Thiên Âm Thánh Địa. Phát thưởng hoạt động.

Khi đến thời gian quy định, người chơi đối thoại với NPC Khô Mộc Đại Sự (173/204 – Thất Lạc Nhai) để vào bản đồ Thiên Âm Giáo. Khi vào bản đồ sẽ nhận được 8 Huy Hiệu Võ Lâm Minh trong hành trang.

*

Sau khi người chơi bị đánh bại, sẽ hồi sinh ở điểm ngẫu nhiên trên bản đồ, đồng thời tổn thất một nửa Huy Hiệu Võ Lâm Minh (Tối đa không được nhiều hơn 16 cái, tối thiểu không được ít hơn 1 cái), phần huy hiệu bị mất đó sẽ chuyển sang cho người tiêu diệt.

*

Trong bản đồ, mỗi 10 phút thì sẽ tạo mới 3 NPC (220/213 - 227/201 - 229/200) dùng để nộp Huy Hiệu Võ Lâm Minh, NPC tồn tại 2 phút sẽ biến mất. Người chơi phải sở hữu hơn 8 cái Huy Hiệu Võ Lâm Minh mới có thể nộp số lượng dư. Hệ thống ghi nhận số lượng Huy Hiệu Võ Lâm Minh tích lũy được trong trận đó.

*

Sau khi hết thời gian thi đấu, người chơi có thể đến bản đồ Thất Lạc Nhai để ra ngoài.

*


Hệ thống sẽ phát thưởng dựa theo số lượng Huy Hiệu Võ Lâm Minh đã nộp hoặc còn trong hành trang nhân vật.Nếu nhân vật đã nộp Huy Hiệu cho NPC sẽ phát thưởng dựa trên số huy hiệu đã nộp.Nếu nhân vật không nộp Huy Hiệu sẽ phát thượng dựa vào số lượng Huy Hiệu còn trong hành trang (không tính 8 Huy Hiệu đã phát). Lưu ý: Trong thời gian hoạt động, nếu rời khỏi bản đồ chiến đấu thì Huy Hiệu Võ Lâm Minh sẽ biến mất hết. Do đó nhân sĩ nên nhận thưởng bằng cách nộp Huy Hiệu để phòng tránh những trường hợp không mong muốn.Số Huy Hiệu đã nộpPhần thưởng
02.000.000 kinh nghiệm
10 danh vọng thế lực
1 - 8 3.500.000 kinh nghiệm
10 danh vọng thế lực
01 Lôi Viêm Thạch
9 - 16 5.000.000 kinh nghiệm
20 danh vọng thế lực
02 Lôi Viêm Thạch
01 Xẻng Kho Báu
17 - 24 10.000.000 kinh nghiệm
20 danh vọng thế lực
01 Lôi Viêm Thạch
02 Hào Hiệp Lệnh
01 Xẻng Kho Báu

*

Bài viết liên quan